Екип

В Общност Ново начало работят високо квалифицирани и всеотдайни специалисти. Това допринася за полагането на грижи  с голямо разбиране и съзнание за трудностите, през които минават участниците. В екипa взимат участие психолози, психо терапевти, социални работници, както и ключова роля имат консултантите с личен опит, чийто принос е уникален и задължителен.

Екипa прави срещи всяка седмица за да разглежда развитието на всеки един от резидентите. По време на тези срещи, се разглеждат и обсъждат редица въпроси, свързани с тяхното състояние и развитие, участието на семейството, предизвикателствата и трудностите, пред които е изправен резидента.

Приемен Екип

Желяз Турлаков – основател на Общност Ново начало, философ (НБУ), клинична-социална работа, специализирал групова анализа към Университет „З.Фройд“ – Виена, асистент по психо-драма

СУПЕРВИЗОР д-р Давид Йерохам – лекар, психиатър, психотерапевт и психодрама-терапевт. В дългата си кариера той преминава през Психиатрична болница Карлуково, Медицинска академия и Център по военна психология. Днес той е преподавател в Магистърска програма „Артистични психо-социални практики“ на Нов български университет. Работи в сферата на индивидуалната и груповата психотерапия. Автор на студии върху петте случая на Зигмунд Фройд: („Психоаналитичният театър“; „Човекът, който отказа да бъде плъх“; „Какво научи Зигмунд Фройд от Малкия Ханс?“; „Лунатикът от лудницата „Зоненщайн“) и други публикации в областта на психотерапията