Подход

В Общност Ново начало прилагаме така наречения подход на промяна на  „Цялостната личност“.

Възстановяването е процес, а не дестинация.

Познанията за проблема са неразделна част от лечението на зависимост, както и научаването на необходимите стъпки, чрез които личността да открие своя потенциал за изграждане на нормален живот.

Терапията, която включва индивидуални и групови сесии е ориентирана към прозрението, помагащо на резидента да види нови переспективи за себе си. Допълнителните дейности като развлекателна терапия, спорт, фитнес, литература и др. допринасят за намаляване на стреса при процеса на промяна.

Семейната терапия, която се провежда успоредно се фокусира върху подпомагане на близките на зависимите и насърчаването на всички членове на семейството да взимат участие в процеса на лечение.

Чрез връзките ни с професионалисти извън центъра, нашият екип помага на резидентите  да съставят план, който да включва как да живеят трезвени и да продължат с груповата и/или индивидуалната терапия.
Продължителният  контакт с  участниците на програмата включва проследяване и подкрепа за срок от поне две години след излизането им от програмата. Събраната по този начин информация допринася за текущите ни изследвания на ефективността на терапевтичните ни практики.

Основите на програмата ни включват:

  • Лекции за възстановяването
  • Групова терапия
  • Индивидуална терапия
  • Специализирани групи (например по пол и т.н.)
  • Арт-терапия
  • Индивидуален план за лечение
  • Индивидуални задачи
  • Фитнес тренировки