Програма

Възстановяването не е просто въздържание и трезвеност, то е нещо повече. То включва непрекъснат растеж и размисъл, за да създаде за себе си един зависим здравословен, енергичен и пълноценен начин на живот. И все пак, често зависимите  се чувстват сами, чувстват че нещо им липсва, или не са напълно задоволени от възстановяването си. Програма „Ново начало“ помага на участниците да преосмислят своите преживявания, и да погледнат към един изпълнен с динамика и радост живот.

Програма „Ново начало“ предлага безопасна и благоприятна среда, в която участниците могат да се отдадат на тишина и спокойствие, далеч от хора,места и събития, които са част от техния предходен зависим модел, с цел подпомагане на баланса в техния живот. Чрез помощта на екипа, терапията и груповото общуване, участниците могат да изпитат силата на

Самоосъзнаването и Преоткриването.

Системната терапия провеждана в програмата включва лекции, групови сесии и индивидуално консултиране, както и допълнителни дейности като йога, фитнес, други спортове, музика, филми, туризъм. Целта на програмата е да се осигури възможност за реално възстановяване и завръщане на всеки един участник към неговата истинска същност.