Преодоляване на съзависимост

Алкохолна или нарко зависимост при любим човек е трагедия за цялото му семейството. Какво би могло да бъде по-лошо от това, съпруг алкохолик, който децата му го виждат паднал на пода прибирайки се в къщи? Или дъщеря или син наркомани, изнесли, продали или заложили всички бижута и ценни вещи от дома им? Преодоляването на съзависимостта е много важна стъпка. Само с обединени усилия на цялото семейство, можете да се постигне желания резултат в лечението на зависим член.

sozavisimost-k-muzhu-768x577

Какво е съзависим модел на поведение?

Тоталният контрол упражняван от  баща или майка, съпруга или съпруг, приятелка или приятел, брат или сестра върху зависимия възпрепятстват пълното му лечение. Предприемането на мерките за преодоляване на съзависимостта на близките, увеличава в пъти шансовете за успешна рехабилитация. Много от близките и роднините в обкръжението на зависимия не осъзнават, че те също трябва да участват в процеса на възстановяването на любимият им човек.

Съзависимост е заболяване, характеризиращо се с пълна абсорбция на друг човек. Всички мисли и действия са насочени към упражняване на контрол върху зависимия. Съзависимият спира да носи отговорност за личния си живот, обвинявайки за проблемите си употребяващия близък или роднина.

Опитайте се да отговорите честно на следните въпроси:

1. Мислите Ви фокусирани ли са през повечето време върху близък? Превръщат ли се в мания, от която е трудно да се отървете?

2. Ако близкият Ви има проблеми, втурвате ли се веднага да ги решавате вместо него (да го изкарвате от полицейското управление, да изплащате на дългове или да се обаждате по телефона на работодателя да поискате отпуск от работа на съпруга си, когато той е бил пиян)?

3. Изпитвате ли силно чувство на вина и срам за поведението на зависимия?

4. Готови ли сте да жертвате себе си в името на друг(а) (посред нощ да тичате да приберете детето си, което не може да обясни къде е, или да приберете мъжа си, пиян, който не може да ходи)?

5. Живеете ли постоянен страх за бъдещето си, защото не виждате изход от ситуацията?

6. Имате ли ниска самооценка, която Ви е трудно да преодолеете.

7. Зависи ли чувството Ви на самоуважение от думите на другите?

Ако отговорите Ви на тези въпроси са положителни, тогава е време да предприемете мерки за справяне със съзависимост, едновременно с рехабилитацията на близкия Ви. Ако наблюдавате тези симптоми, то може би имате задействан „механизъм на отрицание“ във Вас.

Преодоляването на съзависимостта е най-добрата помощ, която можете да окажете

man-with-arms-crossed-on-couch-near-woman

Работата със съзависими е неразделна част от програмата ни за рехабилитация. Включването на семейството в процеса на възстановяване има пряко влияние върху възстановяването на резидента и подобрява ефективността на лечението му като цяло. Нежеланието да се работи усилено, за да се преодолее съзависимостта към близкия, в чести случаи водят до пореден срив или запой. Човек просто не може да започне да мисли,действа и живее по нов начин, ако е заобиколен от хора, които продължават постоянно да го наблюдава подозрително и да го обвиняват за миналото.

Нашите експерти препоръчват, членовете в семейството и близките на лекуващия се в програмата ни да предприемат определени действия, за да подпомогнат оздравителният процес, а именно:

– да посещават групите за близки и родители провеждани към ТО „Ново начало“;
– при възможност, веднъж седмично, да провеждат лична психотерапия или консултация с психолог;
да се информират:
– какво е зависимост?
– какво е съзависимост?
– как протича лечението?
– кои са често срещаните грешки?
– кои са добрите практики?
– да следват правилата, сроковете и препоръките, установени в програмата ни.

Семейството е средата, където пациентите ни, след преминаване на рехабилитация често ще се завръщат. Важно е, връзките и отношенията по между им също да претърпят промени. Съзависимите и близките трябва също да придобият определени познания, за да приемат възстановяващия се и заедно да преодоляват трудностите. Такъв модел на семейно възстановяване гарантира успех.