5 причини водещи до рецидив, за които близките трябва да знаят

5 ПРИЧИНИ ВОДЕЩИ ДО РЕЦИДИВ, КОИТО БЛИЗКИТЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ

За съжаление, никой не може да даде 100% гаранция на лечение от наркотична или алкохолна зависимост. Често след рехабилитация роднини и близки се опитват да предотвратят поредния срив на зависимия по всякакви начини, само и само синът или дъщеря им да не посегнат отново. Често роднините нямат никаква представа как да се помогне на зависим, не се интересуват от генезиса на проблема, така техните действия
може само да влошат и без това нестабилното му състоянието. За да разберат по-добре причините, поради които един зависим прави „срив“ са нужни знания по отношение на самото заболяване зависимост.

Защо се случват рецидиви?

Неадекватното поведение на зависим не бива винаги да бъде свързано с употребата на психоактивни вещества. Ако се допусне грешката да се обвини несправедливо алкохолика или наркомана, че е употребил, то това ражда у него идея за отмъщение и силно недоверие. Това може да го накара да употреби, дори и да не иска. Зависимостта е хитра болест – използва всякакви средсва да прокара идеята да се употреби отново.

Нека да разгледаме някои основни причини за провала на лечението:

1. Човек забравя последствията от употребата. Всеки употребяващ знае какво е да си „на дъното“, усещащ неприятните последици от употребата и търси лечение (спасение), готов на всичко „болката“ да изчезне. След като тялото се изчиства от психоактивните вещества в паметта остават само приятни спомени от действието на наркотика или алкохола. За това мозъкът уприличава състоянията „чист“ и „на дъното“.

2.Чувството за самота. При лечение от наркомании или алкохолизъм, хората не могат веднага да станат пълноправни членове на обществото и да се насладят на пълноценен живот. Комуникацията със стари приятели (дори и повечето от тях да  не употребяват) е опасно. Върнат ли се в кръга от приятелите (дори и в семейството), в които са били активно употребяващи, възстановяването ще е доста трудно. Малцина вярват, че зависимият е решил да промени живота си , и че има бивш зависим. Процеса на изграждане на нова среда, приятели и обкръжение е съпроводен от чувството на самота.

3.Бившите приятели наркомани. Стария социален кръг е много опасен за тези, който отскоро са чисти и трезви. „Приятелите“ лесно подтикват човек, към употреба на алкохол или наркотици. Зависим, който се опитва да „спре“ се чувства неудобно сред употребяващи. Чувства се объркан, от една страна е сред приятели, би трябвало да му е приятно, има желанието да е чист, а от друга не се чувства приет, осеща дискомфорт и напрежение от напръв поглед отникъде появилите се мисли и желания за употреба. След преминаването на курс на лечение и рехабилитация на пациентите препоръчваме да посещават колкото е възможно по-често групи за подкрепа на зависими, така че те да могат да намерят нови приятели там, които знаят как да живеят чисти и трезвени.

4. Липсата на смисъл в живота. След приключване на лечението, много от пациентите нямат никаква идея как да живеят и какво да правят. Родителите „отрязват пъпната връв“ и насърчават децата си, бързо да си намират работа, да спират да ходят на групи за подкрепа и да насочват вниманието и силите към вършене на „полезни“ неща. Такова послание е честа причина за срив, защото кара зависимия да се чувства безполезен.

5. Проверка на своите сили. Сред употребяващите алкохол и наркотици са разпространени легенди, че е възможно човек да се излекува от пристрастяване и да започне отново да употребява контролирано, като и че могат да стоят в близост до употебяващи и да устоят на изкушението. В действителност, това не е така, такива мисли и действия са високо рискови, подлъгващи и водещи до рецидив. Една доза или питие от обичайното и целия механизъм се отключва отново и след кратък период от време зависимият е отново в „кюпа“. Тези, които са преминали лечение и рехабилитация небива да взимат тази първа доза или питие.

Сръвът на зависимия е огромно изпитание за семейството му. Важно е да не се паникьосвате. Най-добре е да се свържете с наши експерти по зависимости и съ-зависимост, за да не се влоши положението. Много е ВАЖНО!!! Само с общи усилия в една посока можем да гарантираме, че в зависимия започва ремисия. Чрез разбиране и адекватна обратна възка може да се окаже помощ за поставяне на основата на собствено не деструктивно поведение и мироглед у зависимия.